Strategi

Tenk som en rev – bruk scenarioplanlegging!

av Espen Isager
28.02.2024

Endringstakten blir stadig høyere, teknologien utfordrer og vi jobber iherdig for å tilpasse oss. Hvordan kobler du strategi med disse raske endringene? Flere og flere tar i bruk scenarioplanlegging og metoden The Mind of a Fox!

the-mind-of-the-fox.jpg

Alle selskaper, store som små, opplever endringer, og endringstakten blir stadig høyere. Ingen bransjer slipper unna, og evne til hurtig tilpasning og omstilling er avgjørende.

I slike tider er det viktig å ha en strategi å lene seg mot, men det er overraskende mange som ikke prioriterer å jobbe aktivt med dette. Det er mange grunner til det. Noen har simpelthen klart seg uten strategier i alle år og ser ikke behov for det. Andre har kanskje hatt hjelp til å utforme en strategi, som senere har blitt lagt i den berømte skuffen. Noen selskap har knallgode strategier med handlingsplaner som følges ettertrykkelig. Uansett hvordan strategi du har, så bør den være tilpasningsdyktig når rammebetingelsene krever det.

The Mind of The Fox

Det er derfor vi i Azets Consulting stadig oftere anbefaler scenarioplanlegging, basert på metoden The Mind of The Fox. Reven er kjent for å være et av de smarteste dyrene, som for eksempel alltid har flere lager med mat. Hvis han mister et matlager så har han flere på lur. Han har en backup-plan, og det bør også alle selskap ha.

Ved å utforske ulike scenarier som kan inntreffe, er det stor sannsynlighet for at selskapet ditt kan være bedre forberedt på ulike problemstillinger – kortsiktige som langsiktige.

Hva handler scenarioplanlegging om?

Dette er en metode som tar sikte på å utvide forståelsen av «spillet» og markedet som vi er en del av. Resultatet vil bli ganske forskjellig ut fra en rekke faktorer; bransje, selskap, konkurransesituasjon og lignende.

Første fase handler om å utforske spillet. Vi ser da på hvilken kontekst vi står i, med globale og nasjonale trender, bransjeutvikling med mer. Vi ser videre på hvordan vi er eksponert i markedet (produkter, verdikjeder og lignende), hvilke «spillere» som er med (eiere, konkurrenter, ansatte, tredjeparter etc) og en del andre faktorer.

Akser og flagg

Til slutt står vi med to akser og fire ulike scenarier, som viser fire forskjellige historier om hvordan fremtiden vil kunne utarte. Disse scenariene skal være drevet frem av de viktigste usikkerhetsfaktorene, og vi definerer flagg knyttet til hvert scenario. Flaggene er en indikasjon på elementer i de ulike scenariene, tegn som tyder på at situasjonen er under endring. For strømbransjen kan et viktig flagg være at Ikea begynner å selge solceller. Det vil si at massemarkedet får mulighet til å produsere strøm selv, noe som kan påvirke etterspørselen for tradisjonelle aktører.

Hvordan spille spillet?

Når spillet er definert så handler den videre prosessen om hvordan du spiller spillet. Her kommer strategien din med mål og handlingsplaner inn – og prosessen som kjøres i forkant vil sette nytt lys på hvordan følge opp disse planene. Det nytter ikke med et flott strategidokument om du ikke klarer å få til handlinger, det har vi i Azets Consulting sett flere eksempler på. Det er mange fallgruver når en strategi skal implementeres i et selskap.

puslespillbrikker.jpg

Hvem bør være med?

Ideelt sett bør det ikke være for mange med i selve arbeidsprosessen. Ofte er ledergruppen representert, men hvis gruppen er veldig stor bør gjøre ut utvalg av hvem som skal være med. Resten av gruppen kan kobles på underveis for verifisering av arbeidet, når prosessen har kommet i gang. Det er også fint å ta med styret på deler av jobben eller presentere utfallet av analysen. Fordelen ved å koble flere ansatte på strategiarbeidet er at du utvikler strateger på egen arbeidsplass.

Undersøkelser viser at informasjon er en nøkkel for suksess når det gjelder endringer. Når et selskap starter en strategiprosess, legges det også opp til endringer. Det er viktig å få med seg de ansatte på denne reisen, og god kommunikasjon øker sjansen for at du lykkes.

post author

Om Espen Isager

Espen har omfattende erfaring innen prosjektledelse og kundetilrettelegging, med fokus på strategi, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, omstillingsarbeid og ulike utredninger. Med lang erfaring innen analyse, design av arbeidsprosesser, teknologianvendelse og virksomhetsutvikling, besitter han en bred kunnskapsbase. Espen har ledet prosjekter både i offentlig og privat sektor, spesielt innen kraftbransjen, mobilitet/kollektivtrafikk, forsikring og IT-drift de siste årene. Han er dyktig i ulike metoder, verktøy og rammeverk.