Strategi

Slik kan Kunstig Intelligens gi konkurransefortrinn

av Stephan Ervik
01.03.2024

- Kunstig intelligens (KI) kan gi bedriften din konkurransefortrinn, men bare dersom dataene dine er gode nok, forteller Stephan Ervik i Azets Consulting.

bilde som illustrerer ai.jpeg

Etter lanseringen av ChatGPT og flere andre KI-verktøy, har kunstig intelligens fått svært mye oppmerksomhet. Vi har tatt en prat om kunstig intelligens med Stephan Ervik i Azets Consulting. Han har bred bakgrunn innen digital virksomhetsstrategi, digital prosjektledelse, netthandel og andre emner i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Han arbeider nå i Azets Consulting hvor han rådgir bedrifter og ledere innen teknologi og strategi.

Nådd en terskel

- Når folk hører KI omtalt i samme setning som arbeidsplasser, så tenker mange at jobbene deres kan bli automatiserte og erstattet. I realiteten så har digital automatisering vært et tema i flere tiår og har erstattet mange manuelle oppgaver, uten at det nødvendigvis er på grunn av kunstig intelligens. Kunstig intelligente systemer har også eksistert en stund, men har for de fleste vært et ganske abstrakt begrep. Det som har skjedd nylig er at teknologien har nådd et punkt der den påvirker oss i hverdagen på en annen måte enn før, forklarer Stephan.

- Det har vært en voldsom økning i utviklingen og tilgjengeligheten av «generativ KI». Det er dette som har blitt kjent gjennom ChatGPT, men også andre programmer som kan skape nye bilder, erstatte personer i videoer, og så videre som gjør teknologien mer tilgjengelig for mannen i gata.

stephan-ervik.jpg

Bransjene vil bli påvirket forskjellig

Ifølge Stephan vil enda flere manuelle prosesser bli erstattet av datasystemer, mens lang menneskelig erfaring med all den kompleksitet det innebærer ikke kan erstattes like lett. - Mest sannsynlig vil det ikke være like naturlig at KI erstatter oppgaver der det er nødvendig med emosjonell intelligens, medmenneskelighet eller oppgaver som krever en høy grad av nøyaktighet. Dette gjelder eksempelvis yrker som lærere, helsearbeidere, advokater, forskere og HR-relaterte jobber, som istedenfor kommer til å merke en vesentlig forbedring i produktivitet, sier han.

Slik skapes fortrinn

I privat næringsliv er det interessant å se hvordan ny teknologi kan bidra til økt inntjening, også i tradisjonelle bransjer. Stephan poengterer at bedrifter som vil utnytte de nye mulighetene kunstig intelligens gir, må være meget bevisste på hva de bruker som utgangspunkt hvis de skal lykkes. Dette er helt avgjørende.

- Jo bedre datakvalitet, jo mer nøyaktig vil outputen av modellen bli, som til gjengjeld gir konkurransedyktighet. Er ikke dataene gode, vil ikke KI bli det konkurransefortrinnet du hadde håpet på. Vinnerne vil være de som bruker god til på forarbeid, datainnsamling og rensing av data, understreker Stephan.

Eksempler på gode og dårlige data

Et eksempel er dersom et sykehus skal lage en KI-modell for å identifisere kreft. Dersom KI-modellen er trent med bilder av stadium 3 (fremskreden kreft), så vil modellen være god på å identifisere kreft på nettopp stadium 3. Men dersom du da bruker den samme modellen for å finne kreft i tidlig fase, vil modellen kunne gi et feilaktig svar hvis bilder av tidlig fase ikke er en del av innlæringen. - Det samme gjelder dersom du lager en modell for å kjøpe og selge aksjer. Hvis modellen er trent utelukkende på aksjeutvikling fra en tidsperiode med høykonjunktur, vil modellen ha motsatt effekt dersom den brukes for å predikere utvikling av aksjer i nedgangstider, sier han.

Noen råd

Stephan Ervik avslutter praten med noen konkrete råd:

  • Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver KI kan (og trolig vil) erstatte
  • Start med ett område om gangen
  • Vær bevisst på hva KI ikke kan erstatte i din bransje
  • Let etter hvordan KI kan hjelpe akkurat din organisasjon til å bli bedre.
  • KI kan både oppdage nye mønstre, erstatte rutinearbeid, øke tempoet i arbeidsoppgaver, sørge for automatiseringer og redusere kostnader
  • Begynn med innsamling av data og å jobbe med kvaliteten i dataene dine
  • Sørg for at det er sammenheng mellom teknologi og forretningsstrategi i organisasjonen din
  • Søk gjerne bistand fra eksterne eksperter dersom det er kompetansehull i egen organisasjon

Vi i Azets Consulting er eksperter på gevinstrealisering – altså å sørge for at endringsprosjekter gir den lønnsomheten og de gevinstene som er målet med endringen. Når vi bistår bedrifter og offentlige organisasjoner er effektivisering og forbedring av prosesser sentralt i alle leveranser. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå dere med å bruke nettopp KI til å effektivisere og forbedre deres prosesser for å kunne ta ut gevinster.

post author

Om Stephan Ervik

Stephan Ervik har bred bakgrunn innen digital virksomhetsstrategi, digital prosjektledelse, netthandel og andre emner i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.