Virksomhetsutvikling

Med virksomhetsutvikling oppnår du effektive og konkurransedyktige driftsmodeller. Vi tilbyr tjenester innen prosessforbedring, kostnadsoptimalisering, fellestjenester og lønnsomme verdi- og forsyningskjeder.

Når vi jobber med virksomhetsutvikling identifiserer og gjennomfører vi tiltak som hjelper din virksomhet med å vokse og utvikle seg for å oppnå ønsket resultat. Vi gir veiledning gjennom en rekke aktiviteter og endringsprosesser som har som mål å forbedre måten din virksomhet fungerer på, øke lønnsomheten, øke markedsandeler og tilpasse seg endringer i forretningsmiljøet.

I vårt arbeid utfører vi en omfattende analyse av virksomheten for å identifisere strategiske mål og prioriteringer. Dette inkluderer nøye vurdering av interne prosesser med sikte på å øke effektiviteten og redusere kostnader, ofte gjennom automatisering og revisjon av arbeidsflyt. Vi evaluerer også organisasjonsstrukturen for å tilpasse den til de strategiske målene, noe som kan innebære endringer i ansvarsfordeling, roller og ansvar.

Videre undersøker vi konkurrenter, markedstrender og kundebehov for å tilpasse virksomhetens tilbud og leveranser. Vi legger vekt på inkludering av ansatte for å bygge kultur og øke kompetansen internt. For å måle og evaluere suksess gir vi nødvendig innsikt gjennom oppsett av nøkkelindikatorer (KPI-er) og rapportering.

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Bård Strøm

Bård Strøm

Head of Transformation, Digitalisation & Strategy

+47 982 64 398

bard.strom@azetsconsulting.no

Prosessforbedring

Prosessforbedring i virksomheten bidrar til å belyse de områdene som kan forbedres. Godt strukturerte prosesser kan føre til betydelige kostnadsbesparelser, økt produktivitet og forbedret kvalitet på tjenester eller produkter.

Vi forstår viktigheten av å ha effektive forretningsprosesser, og kan bidra til at din bedrift oppnår konkurransefordel. Vårt erfarne team vil analysere dine nåværende prosesser, identifisere flaskehalser og ineffektiviteter, og deretter utvikle skreddersydde løsninger for å forbedre dem. Med vår ekspertise vil du kunne oppnå økt produktivitet, styrket kvalitetskontroll og reduserte kostnader.

Prosessforbedring er en viktig del av virksomhetsutvikling, da det kan bidra til å øke produktiviteten, spare tid og ressurser, forbedre kundetilfredshet og øke konkurranseevne.

Kostnadsoptimalisering

Kostnadsoptimalisering er viktig for å forbedre bunnlinjen. Målet er å identifisere områder hvor kostnadene kan senkes uten å negativt påvirke kvaliteten på produkter eller tjenester.

Våre erfarne konsulenter samarbeider tett med deg for å identifisere potensielle kostnadsbesparelser og tilpasse dine kostnadsstrukturer. Dette oppnår vi ved grundig evaluering og eliminering av unødvendige utgifter, samtidig som vi optimaliserer innkjøpsprosesser for din virksomhet. Vårt hovedmål er å bidra til å styrke din økonomiske bunnlinje og legge til rette for økonomisk suksess i din organisasjon.

Fellestjenester

Fellestjenester vil bidra til å effektivisere interne funksjoner og frigjøre ressurser til kjernevirksomheten, som vil økt effektivitet og reduserte kostnader.

I arbeid med fellestjenester fokuserer våre erfarne konsulenter på å identifisere områder der tjenester kan deles på tvers av organisasjonen. Deretter arbeider vi målrettet med å implementere effektive delte tjenestemodeller som gir en rekke fordeler. Dette innebærer betydelige kostnadsbesparelser, økt generell effektivitet og ikke minst frigjøring av verdifull tid og ressurser som kan rettes mot kjernevirksomheten.

Lønnsomme verdi- og forsyningskjeder

Effektiv verdikjede er sentralt for å redusere kostnader og øke kundetilfredsheten for å oppnå bærekraftig vekst. Vi bistår virksomheter med å styrke sin forsyningskjede og øke veksten.

En velfungerende verdi- og forsyningskjede utgjør ryggraden i enhver vellykket virksomhet. Vi hjelper med å optimalisere hvert trinn i verdikjeden, fra innkjøp og produksjon til distribusjon og kundeleveranse. Våre erfarne konsulenter bringer med seg en dyp innsikt i beste praksis og bransjestandarder for forsyningskjedeadministrasjon.

Vår tilnærming er ikke bare kostnadseffektiv, den er også rettet mot å øke kundetilfredsheten. Ved å sikre presis og nøyaktig leveranse av produkter og tjenester, vil du kunne glede dine kunder og opprettholde et konkurransefortrinn i markedet.

miljobilde_tds.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.