Tjenestedesign

Tjenestedesign handler om å skape nye tjenester, eller forbedre eksisterende, basert på brukernes faktiske behov. Målet er bedre brukeropplevelser og økt effektivitet og lønnsomhet hos tjenesteleverandør.

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Ta kontakt

Håvard Arntsen

Håvard Arnsen

Tjenestedesigner

+47 416 56 455

havard.arntsen@azetsconsulting.no

Brukerinnsikt

Designprosessen starter med å dykke dypt inn i forståelsen av brukernes behov, ønsker og smertepunkter. Dette innebærer ofte brukerundersøkelser, intervjuer og observasjon for å få innsikt i hva som virkelig betyr noe for brukerne.

Visualisering og kommunikasjon

Våre designere visualiserer og kommuniserer innsikt på en måte som gjør det forståelig for alle involverte slik at man enes om hvilket problem som skal løses. Tjenestedesign egner seg derfor spesielt godt til komplekse problemstillinger hvor løsningen ikke er gitt.

Samskaping

Metodene som brukes i tjenestedesign er tverrfaglige og vi er derfor opptatt av å involvere brukere, ansatte og ledere i hele designprosessen. Våre designere fasiliterer workshops som gjør det trygt og gøy for alle å bidra.

Prototyping og testing

I tjenestedesign visualiserer og prototyper vi idéer og konsepter tidlig i designprosessen. Når vi tester om løsningene møter brukernes behov, før de implementeres i full skala, unngår vi å investere i noe som kanskje ikke fungerer.

Tre fordeler ved å jobbe med oss

  • Vi har stort fokus på å kartlegge, måle og hente ut gevinster i alle våre prosjekter
  • Vi er spesielt opptatt av implementeringsfasen slik at gevinster faktisk hentes ut
  • Vi er gode til å lære bort designmetodikk og tilstreber at kundene våre skal kunne bruke metoden selv når oppdraget er ferdig

Med oss på laget finner vi de konkrete tiltakene din bedrift trenger for å bli enda litt bedre. Send oss en melding og du hører fra oss innen kort tid.

miljobilde_cid.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.