AI - Kunstig intelligens

Kunstig intelligens står i spissen for en ny ære innen digital transformasjon. Vi bistår kunder med løsninger til hvordan bedrifter kan utnytte teknologien for å skape betydelig konkurransefortrinn.

AI tilbyr løfter om betydelig økonomisk gevinst, totalt anstått til 5 600 milliarder kroner på verdensbasis mot 2040. Kanskje mer verdifullt er potensialet i å håndtere store samfunnsutfordringer – på langt kortere tid enn uten AIs datakraft. Mulighetene er mangfoldige og transformative, men for å kapitalisere på AIs potensiale, må bedrifter først forstå hva AI kan gjøre for dem og ikke minst: hvor skal man begynne?

Vår tilnærming er basert på å identifisere og overvinne barrierer som kan hindre effektiv implementering av AI. Dette inkluderer å adressere manglende kompetanse, usikkerhet rundt økonomiske gevinster, samt bekymringer knyttet til etikk og personvern. For å hjelpe våre kunder med å komme i gang, tilbyr vi et strukturert introduksjonsprogram i tre moduler:

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Ta kontakt

Stephan Ervik

Stephan Ervik

Manager

stephan.ervik@azetsconsulting.no

Identifisere og overvinne barrierer

En rekke barrierer kan hindre effektiv implementering av AI, inkludert manglende kompetanse, usikkerhet rundt økonomiske gevinster, og bekymringer knyttet til etikk og personvern. Det er derfor viktig med en stegvis tilnærming til AI for å øke muligheten for å oppnå gevinster som bedrift. Det første steget handler om å forstå teknologiens utfordringer og potensiale. I Azets Consulting har vi derfor laget et kort introduksjonsprogram over tre moduler som skal gi et solid grunnlag for videre strategi.

1. Forståelse av AI

Vi gir en grundig innføring i AI-teknologien, inkludert maskinlæring og naturlig språkbehandling. Dette gir våre kunder et solid grunnlag for å forstå hvordan disse teknologiene kan anvendes på en optimal måte innen ulike bransjer.

2. Analyse

Vi utfører en grundig risikoanalyse som tar høyde for etiske, juridiske og personvernsmessige aspekter ved AI-implementering. Dette sikrer at bruken av AI skjer på en ansvarlig måte og overholder gjeldende lover og regler.

3. Strategiutvikling

Vi hjelper våre kunder med å utvikle en strategi som inkluderer klart definerte og målbare mål for bruk av AI i virksomheten. Vår tilnærming er basert på prinsippene for SMART-målsetting (spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte mål).

Med vår ekspertise, en grundig tilnærming til risiko og en velutviklet strategi, kan vi ikke bare transformere våre kunders forretningsprosesser, men også bidra til å løse noen av samfunnets mest presserende utfordringer. Vi er stolte av å være en partner for våre kunder i reisen mot en AI-drevet fremtid.

miljobilde_tds.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.