Utvikling av HR funksjonen

HR-funksjonen er endring, der den tradisjonelle HR må fornye seg for å møte organisasjonens økende behov for økt effektivitet og innovasjon.  

HR-funksjonens rolle er sentral. Det er HR som legger planene for virksomhetens fremtid både når det gjelder å tiltrekke seg nye ressurser, men også oppfølging og utvikling av fremtidens medarbeidere.

Mange bedrifter opplever press for å oppnå innovasjon og effektivitet samtidig som de må være fleksible og kunne tilpasse seg raskt. Det krever at også HR-funksjonen må vurdere sin organisering for å støtte virksomhetens skiftende behov.

Hva kan vi hjelpe med - struktur og design

Vi hjelper virksomheter med å restrukturere HR-avdelingen for å gjøre den mer tilpasningsdyktig og integrert, og til å levere verdifulle HR-tjenester og strategier som styrker virksomheten med sluttbrukeren i fokus.

Hvordan vi jobber - prosessene og menneskene

Vi har høyt fokus på smidig arbeidsmetodikk innen HR og bruker det aktivt i utvikling av HR-funksjonen. Dette området har HR tradisjonelt ikke hatt særlig eierskap til, men forskning viser at dette blir viktigere fremover. Vi bruker beste praksis for å utvikle en HR-funksjon som treffer din virksomhets behov.

Våre konsulenter har bred kompetanse og lang praktisk erfaring innen ulike HR-roller, fra både privat og offentlig sektor. Med vår inngående kjennskap til HR-faget og sterke engasjement for å forbedre HR-funksjonen, ruster vi våre kunder til å møte fremtidens utfordringer.

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Truls Roll

Truls Roll

Head of People, Organisation & Culture

+47 982 25 382

truls.roll@azetsconsulting.no

Smidig HR

I dagens arbeidsmarked er Smidig HR-tilnærmingen mer relevant enn noen gang. Den spiller en sentral rolle i å fremme sømløs kommunikasjon, samarbeid og ansattes trivsel i arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr skreddersydde HR-konsulenttjenester som hjelper din bedrift med å takle de stadig skiftende kravene. Vårt team av erfarne HR-konsulenter er dedikert til å forbedre din organisasjon ved å implementere smidige metoder som fremmer effektivitet og innovasjon.

Smidig HR handler om å tilpasse seg raskt i dagens arbeidsmiljø. Det innebærer:

  • Fleksibilitet: HR tilpasser seg nye behov uten unødvendig byråkrati
  • Kontinuerlig forbedring: Ansatte og ledere oppfordres til kontinuerlig læring og utvikling
  • Samarbeid: Kommunikasjon og samarbeid blir prioritert for å nå felles mål
  • Fokus på individet: Hver ansatt får skreddersydde løsninger for sin vekst
  • Data-drevet beslutningstaking: HR tar informerte beslutninger basert på data

Disse prinsippene er hjørnesteiner i Smidig HR og avgjørende for organisasjoners effektivitet og suksess i et skiftende arbeidsmiljø.

Uavhengig av bransje eller størrelse på din bedrift, er vi her som din pålitelige partner for Smidig HR. La oss sammen bygge en mer effektiv og fremtidsrettet organisasjon.

miljobilde_pco.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.