Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling handler om å forbedre organisasjonens evne til å nå sine mål gjennom mennesker, prosesser og teknologi.

Å utvikle en organisasjon er en kontinuerlig prosess. Det krever engasjement fra ledelsen og de ansatte for å nå ønsket resultat. En sunn organisasjon er mer effektiv og evner å fornye seg samtidig som den tar ut potensialet i arbeidskraften. Derfor er det avgjørende for virksomheten å være oppmerksom på endringer og behov som oppstår både internt og eksternt.

I arbeidet med organisasjonsutvikling kartlegger vi nåværende situasjon som grunnlag for faktabaserte beslutninger. Deretter utvikler vi strategier og tiltak for forbedring. Mens noen virksomheter krever omfattende transformasjon, kan andre dra nytte av mindre justeringer.

Hvordan få til dette

Våre konsulenter hjelper deg å tenke visjonært, og samtidig strukturere og prioritere initiativene. Det kan innebære å fokusere på kompetanseutvikling, lederutvikling og kulturutvikling, eller å strømlinjeforme og digitalisere arbeidsprosessene for å øke effektiviteten i leveranser og tjenester.

Med vår veiledning kan du utfordre det etablerte og utforske nye tilnærminger til organisasjonsutvikling.

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Truls Roll

Truls Roll

Head of People, Organisation & Culture

+47 982 25 382

truls.roll@azetsconsulting.no

Vi bistår med

  • Strategi
  • Organisasjonsdesign
  • Prossessforbedring
  • Digitalisering
  • Smidig utvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Lederutvikling

miljobilde_pco.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.