Ledelse

Den største ressursen i organisasjoner er menneskene. Når selskaper konkurrerer på like vilkår ellers, er god ledelse det som har størst innvirkning på konkurranseevnen din.

Selv de mest erfarne lederne har behov for veiledning både i det daglige og ikke minst under store endringer i bedriften, der det er viktig med forståelse , engasjement og  motivasjon i bedriften til å gjennomføre endringsprosessen.

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Truls Roll

Truls Roll

Head of People, Organisation & Culture

+47 982 25 382

truls.roll@azetsconsulting.no

Lederutvikling

Våre konsulenter har spesialisterfaring med utvikling av ledere, team og medarbeidere, og bruker forskningsbaserte metoder og verktøy. Vi er alltid oppdatert slik at du skal være trygg på at din investering i lederutvikling gir gevinster - både for menneskene, bunnlinjen og miljøet. Godt samarbeid og felles måloppnåelse starter med god ledelse.

Intern lederutvikling gir best resultat. Vi tar utgangspunkt i bedriftens verdier og strategi for å veilede ledere i å sette kursen og fremme trivsel. Teamutvikling er avgjørende for høy ytelse, og våre erfarne konsulenter bidrar til å styrke teamenes samarbeid. Smidig ledelse og tverrfaglige team er viktige elementer, og vi tilbyr støtte i agile metoder. Gjennom medarbeiderutvikling, sikrer vi at alle ansatte besitter nødvendige ferdigheter og kunnskap for å bidra til organisasjonens mål.

Endringsledelse

Endringsledelse handler om å lede store endringer i en virksomhet. For å lykkes må du skape forståelse, engasjement og motivasjon i organisasjonen til å gjennomføre endringsprosessen.

Våre erfarne konsulenter bistår med å oppnå vellykket implementeringer av endringer i organisasjoner. Ved å formulere klare, konkrete og meningsfulle mål, skaper vi engasjement blant medarbeiderne som bidrar til støtte for endringene gjennom hele prosessen.

Vi tilbyr rådgivere som har erfaring med planlegging og gjennomføring av endringsprosesser. I prosjekter gir vi kontinuerlig oppfølging og støtte til ledere og medarbeidere slik at hele endringsprosessen blir smidig og vellykket.

Fordeler ved å jobbe med oss

  • Våre konsulenter har lang og spesifikk erfaring ledelsesutvikling og endringsledelse
  • En ekstern part ser på organisasjonen med nye øyne som gir nye perspektiver til ledelse i din bedrift
  • Vi er opptatt av å forstå menneskene i akkurat din organisasjon slik at vi kan foreslå tiltak som virker
  • Vi gjør ledere trygge i sin rolle ved å være en støtte i ulike prosesser

miljobilde_pco.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.