HR for Hire

Med HR for Hire leier du inn en erfaren ressurs til oppgavene HR-funksjonen har behov for. Våre rådgivere kan hjelpe med alt fra daglige HR-oppgaver til større endringsprosesser.  

Med bred kompetanse og erfaring fra ulike bransjer, trer vi raskt inn i ønskede roller og er operative på kort tid. Ved å leie inn en HR-rådgiver er du garantert kompetanse og kvalitet.

HR for hire er en fordel dersom

  • En ansatt har sagt opp eller blitt sykemeldt på et ugunstig tidspunkt
  • Du vurderer å ansette, men ønsker ikke bindende kostnader over tid
  • Når du har behov for kapasitet til å fylle et årsverk
  • Bedriften er under endring og har behov for noen til å lede prosessen

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Truls Roll

Truls Roll

Head of People, Organisation & Culture

+47 982 25 382

truls.roll@azetsconsulting.no

Management for Hire

Oppretthold fremdriften med en erfaren konsulent, som støtter og veilederorganisasjonen. Du får en dyktig lederprofil som leverer kvalitet og skaper trygghet.

Innleie av HR-ressurs

Når organisasjoner er i stor omstilling, som for eksempel oppkjøp, fusjon eller andre organisatoriske endringer, gir en ekstra HR-ressurs trygghet og veiledning. Å få inn en erfaren, midlertidig HR-ressurs er ofte mer kostnadseffektivt og bidrar til økt effektivitet sammenlignet med faste ansettelser.

Stimuler videreutvikling av HR-funksjonen

I samarbeid med en HR-spesialist fysisk til stede fra oss, får du tilgang til høy kompetanse som bidrar med oppdatert ekspertise og positiv påvirkning av HR-funksjonen i din virksomhet.

HR-ressurs i scale-up bedrifter

I scale-up bedrifter, der veksten er rask og utfordrende, kan det være svært gunstig å leie inn en erfaren HR-ressurs. Det gir deg tilgang til ekspertise i strategisk rekruttering, talentutvikling, og administrasjon av menneskelige ressurser uten å binde deg til faste ansettelser.

En midlertidig HR-ekspert hjelper deg med å bygge et sterkt og skalerbart team, implementerer effektive HR-prosesser, og sikre en sunn organisasjonskultur, alt mens du oppnår kostnadseffektivitet og fleksibilitet i vekstfasen.

Operativ HR støtte

Operativ HR-støtte sikrer smidige og velfungerende organisasjoner. Den spiller en sentral rolle i å administrere og styrke ansattes trivsel, slik at ledelsen kan fokusere på strategiske initiativer.

Med solid operativ HR-støtte kan organisasjoner opprettholde effektiv drift og styrke sin konkurranseevne i en stadig skiftende forretningsverden. Vi tilbyr veiledning fra erfarne konsulenter innen operativ HR-støtte, og bistår bedrifter med alt fra rekruttering og ansettelsesprosesser til lønnsadministrasjon, overholdelse av regler og forskrifter, samt oppfølging av ansattes spørsmål og utfordringer.

Våre konsulenter sikrer sømløs drift av HR-operasjoner i samsvar med organisasjonens mål og verdier. De spiller en aktiv rolle i å utvikle og optimalisere prosesser, implementere moderne HR-teknologi og systemer for automatisering, samt yter kontinuerlig støtte til både ansatte og ledere. I tillegg er våre konsulenter en sentral kobling mellom HR-avdelingen og de ansatte. Vi tilbyr opplæring og kompetanseutvikling for ansatte, og bidrar aktivt til effektiv kommunikasjon og samarbeid på tvers av avdelinger i organisasjonen.

Operativ HR-støtte er ikke bare en forvaltning av HR-oppgaver; det er en nøkkelkomponent i å opprettholde organisasjonens helse og bærekraft. En velorganisert og effektiv HR-avdeling er avgjørende for å sikre at organisasjonen tilpasser seg endringer og lykkes i en stadig skiftende forretningsverden.

Tre fordeler ved å jobbe med oss

  • Våre rådgivere er operative på kort tid og kan håndtere alt fra daglige HR-oppgaver til større endringsprosesser
  • Våre erfarne HR-konsulenter gir trygghet og veiledning, bidrar til økt effektivitet og leverer kompetanse uten behov for faste ansettelser
  • Vi er spesielt opptatt av å dokumentere positive gevinster av vårt arbeid, både for mennesker, økonomi og miljø

Med oss på laget finner vi de konkrete tiltakene din bedrift trenger for å bli enda litt bedre. Send oss en melding og du hører fra oss innen kort tid.

miljobilde_pco.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.