Virksomhetsstyring og innsikt

Få innsikt i hvordan virksomheten presterer i forhold til sine mål og forventninger. Funnene vil gi en vurdering av hvor effektiv organisasjonen er for å oppnå økonomiske resultater og andre nøkkeltall.

Business Performance og Business Intelligence (BI) gir bedrifter en konkret fordel i dagens konkurranseintensive miljø. Ved å benytte dataanalyse og innsikt, kan organisasjoner effektivt ta informerte beslutninger, identifisere trender, optimalisere ressursbruk og oppnå lønnsomhet. BI muliggjør også en raskere respons på markedsendringer og gir et strategisk fortrinn.

Forretningsområdet innebærer en rekke faktorer, inkludert økonomiske resultater som omsetning, inntjening, og avkastning på investering. Det omfatter også ikke-økonomiske resultater som kundetilfredshet, markedsandel og ansattes produktivitet. Evaluering av virksomhetens ytelse er avgjørende for å kunne ta informerte beslutninger, optimalisere prosesser og sikre at organisasjonen når sine mål. Dette innebærer ofte systematisk overvåking og grundig analyse av nøkkelindikatorer og data for å bedømme virksomhetens helse og fremgang.

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Torstein Hauge

Torstein Hauge

Leder for CFO Advisory

+47 402 24 991

torstein.hauge@azets.com

Rapportering og styringsinformasjon

Rapportering og styringsinformasjon (BI) er sentralt i moderne forretningsstrategi. Disse praksisene involverer innhenting, analyse og presentasjon av data for å støtte organisasjonens strategiske mål og operasjonelle behov.

Våre erfarne konsulenter jobber med å optimalisere beslutningstaking, forbedre effektiviteten og oppnå konkurransefordeler for virksomheter. I prosjekter etablerer vi tette samarbeidsrelasjoner med ledelsen og alle organisasjonens funksjonelle enheter for å sikre en målrettet anvendelse av data som støtter organisasjonens strategiske mål. Med riktig verktøy og tilnærming kan organisasjoner dra nytte av BI for å oppnå mer effektiv beslutningstaking og bedre forståelse av deres forretningsmiljø.

Lønnsomhetsforbedring

I en stadig skiftende forretningsverden, møter bedrifter utfordringer, som markedssvingninger, økte investeringsbehov og krav om vekst. Lønnsomhet blir derfor avgjørende for sikre en vellykket virksomhet.

Med veiledning fra våre erfarne konsulenter avdekker vi konkrete tiltak som vil gi virksomheten raskere lønnsomhetsforbedring og økt konkurranseevne. Vår tilnærming er basert på kvalifisert rådgivning, etablerte metoder og forpliktelse til din bedrift. I prosessen gir vi råd og samarbeider tett for å planlegge, implementere og sørge for at tiltakene gir umiddelbare fordeler.

Vår tydelige prosjektledelse og omfattende oppfølging følger deg gjennom hele prosessen inntil du oppnår målbare resultater. Din organisasjon spiller en nøkkelrolle i dette løpet for å sikre forankring av beslutningene og en varig suksess.

I samarbeid med oss får du:

 • Bedre lønnsomhet og konkurranseevne
  Med våre skreddersydde analyser identifiserer vi de nøyaktige tiltakene som vil øke inntektene og redusere kostnadene.
 • Dyp innsikt og resultatorientert samarbeid
  Du får tett oppfølging og veiledning med implementering av tiltak, og sammen realiserer vi umiddelbare fordeler.
 • Varig ytelsesforbedring
  Vi involverer din organisasjon gjennom hele prosessen, slik at beslutningene blir godt forankret og har en varig effekt for bedriftens ytelse.
 • Når du samarbeider med oss, kan du forvente raske og langvarige forbedringer som sikrer bærekraftige resultater.

Datadrevet beslutningsstøtte

Suksess krever tilgang til pålitelig og innsiktsfull data. Forståelse av hvordan man samler, analyserer og anvender data for beslutningstaking gir bedrifter en konkurransefordel.

For bedrifter som ønsker å dra nytte av datadrevet beslutningsstøtte, tilbyr vi ekspertise i å omskape innsikt til strategiske handlinger. Våre erfarne konsulenter har bred erfaring med datainnsamling fra ulike kilder og integrasjon for en helhetlig forståelse av virksomheten. Vi analyserer trender, mønstre og muligheter som støtter strategiske beslutninger, og utvikler tilpassede rapporter for enkel ytelsesmåling og måloppnåelse. I tett samarbeider med våre kunder utvikler vi datadrevne strategier som harmonerer med organisasjonens forretningsmål, og bistår med implementering og opplæring av datadrevne løsninger.

Datadrevet beslutningsstøtte er avgjørende for å oppnå økt effektivitet og konkurransekraft i virksomheten. Vår ekspertise og dedikasjon gjør oss til den perfekte partneren for å hjelpe deg med å lykkes i det dataintensive forretningsmiljøet i dag.

Vi tror at datadrevet beslutningsstøtte skaper en mer effektiv og konkurransedyktig virksomhet. Vår ekspertise og engasjement gjør oss til den ideelle partneren for å navigere i dagens dataintensive forretningsmiljø.

Målstyring (KPIer)

Gode målinger og rapporter bidrar til at bedriften får innsikten, styringsinformasjonen og beslutningsstøtten de trenger for å ta rasjonelle avgjørelser fortløpende.

Med innsiktsdrevet tilnærming gir våre erfarne konsulenter anbefaleringer for å styrke områder som likviditet, arbeidskapital, kostnader og andre relevante områder. Innsikten gir nødvendig grunnlag for å ta målrettede skritt mot økt vekst og lønnsomhet. Vi skreddersyr nøkkelindikatorer (KPIer) og målstyring for å reflektere hva som er viktig for virksomheten. Dette gir en tilpasset metode for måling og oppfølging, som bidrar til å sikre måloppnåelse.

Våre eksperter leverer analyser som ikke bare gir innsikt, men også klare retningslinjer for strategisk forbedringer i virksomheten. Dette omfatter grundige vurderinger av likviditet, arbeidskapital kostnader og andre relevante analyser. Vårt mål er å tilby verdifull innsikt som kan konverteres til konkrete tiltak for å styrke organisasjonen.

Våre eksperter kan for eksempel hjelpe med

 • Likviditetsanalyser, med tilhørende forbedringstiltak
 • Finansiell analyse av arbeidskapital
 • Analyse av virksomhetens kostnadsbase, med tiltak for kutt
 • Øvrige relevante analyser

Power BI

Power BI er en essensiell plattform for datadrevet beslutningstaking som gir organisasjoner muligheten til å optimalisere dataressurser, generere innsikt og oppnå konkurransefordeler.

Vårt primære fokus ligger på effektivisering og automatisering, og i mange tilfeller benytter vi Power BI som vårt verktøy for å sikre en optimal analyse av data fra en eller flere kilder. Hvert dashboard blir skreddersydd fra grunnen av, basert på kundens spesifikke behov og ønsker. Gjennom integreringen av Power BI, blir bedrifter godt forberedt til å møte de stadig skiftende kravene i dagens digitale verden og oppnå suksess gjennom velinformerte datadrevne beslutninger.

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.