Transaksjonsstøtte

Transaksjonsstøtte er avgjørende i komplekse forretningsmiljøer, der nøye planlagte og informerte beslutninger er hjørnesteinen for vellykkede transaksjoner.

Vår dedikerte tjeneste gir nødvendig innsikt og ekspertise for vellykkede transaksjoner. Fra omfattende verdivurderinger og risikovurderinger til strategisk finansiell rådgivning, støtter vi våre klienter gjennom hele transaksjonsprosessen.

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Kristian Nøstebø

Kristian Nøstebø

Director

+47 930 26 481

kristian.nostebo@azetsconsulting.no

Verdivurdering

Verdivurdering er en metodisk prosess som krever en omfattende analyse av alle aspekter ved en virksomhet, inkludert, men ikke begrenset til, finansielle rapporter, markedsandel, konkurranseposisjon og andre relevante indikatorer.

En profesjonell verdivurdering tar i betraktning både nåværende forhold og fremtidige perspektiver. Dette gjøres ved å analysere selskapets potensielle vekst og markedsutsikter. Vurderingen inkluderer en grundig undersøkelse av markedsdynamikk og globale trender, noe som resulterer i et helhetlig bilde av selskapets posisjon i markedet, med hensyn til både makro- og mikroøkonomiske faktorer. 

Vurderingsprosessen ledes av vårt team av profesjonelle rådgivere med spesialisert ekspertise innen finansanalyse. Dette garanterer at vurderingen er objektiv, presis og i samsvar med anerkjente standarder og beste praksis. Dette gir et solid fundament for forhandlinger i transaksjoner som fusjoner og oppkjøp.  

Finansiell rådgivning

Finansiell og skattemessig due diligence utgjør en kritisk suksessfaktor i alle transaksjonsprosesser, enten det dreier seg om fusjoner, oppkjøp eller kapitalinnhenting.


Ved å utføre en due diligence, tilbyr vi deg som beslutningstaker en fundamental og essensiell innsikt i et selskap. Dette bistår deg i å foreta de nødvendige vurderinger som er avgjørende for et vellykket kjøp eller salg av en virksomhet. I løpet av denne prosessen analyserer vi selskapets finansielle helse, avdekker merverdier og potensielle risikoer.

Vi utforsker alle de finansielle aspektene ved det aktuelle selskapet. Vår bistand inkluderer å avklare kompleksiteten i finansielle rapporter, evaluere eiendeler og forpliktelser, og gi deg en klar forståelse av selskapets finansielle posisjon og tilhørende risikoelementer.

Due diligence kan gi et fremtidsrettet perspektiv, og bistår deg i å vurdere selskapets vekstpotensial og identifisere mulige synergier som kan realiseres gjennom transaksjonen. Prosessen bringer frem styrker og svakheter ved virksomheten, noe som er verdifullt å være kjent med gjennom transaksjonsprosessen.

I dagens samfunn er det også avgjørende å vurdere hvordan bedrifter håndterer miljøhensyn og overholder de juridiske retningslinjene. En due diligence-prosess gir deg muligheten til å undersøke disse aspektene og sikre at selskapet opererer på en etisk måte som er i overensstemmelse med gjeldende miljøstandarder.

Tre fordeler ved å jobbe med oss

  • Vi jobber metodisk, strukturert og grundig for å sikre et godt og objektivt grunnlag i verdivurderingen
  • Vi setter deg i stand til å gå inn i forhandlinger med høy grad av overbevisning og profesjonalitet
  • Våre rådgivere er spesialister innen sitt felt og kjenner din bransje godt

Med oss på laget finner vi de konkrete tiltakene din bedrift trenger for å bli enda litt bedre. Send oss en melding og du hører fra oss innen kort tid.

miljobilde_corpf.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.