Management for hire

Management for hire gir organisasjoner fleksibilitet til å tilpasse sitt ledelsesteam etter behov, dra nytte av ekstern kompetanse og sikre kontinuitet i ledelse, selv i perioder med ledelsesendringer.

Vår evne til å tilpasse oss ulike roller innenfor management for hire er en av våre fremtredende styrker. Våre erfarne konsulenter, med bakgrunn fra ulike bransjer, trer raskt inn i ønskede roller og er operativ på kort tid. Våre kollegaer tar ikke bare på seg en rolle, men er også forpliktet til å tilføre verdi og skape bærekraftige gevinster. Ved å benytte "management for hire"-tjeneste er du garantert kompetanse og kvalitet.

Vi fyller blant annet følgende roller

  • CEO
  • Ass. Daglig leder
  • Prosjektleder
  • CFO
  • Regnskapsleder
  • Controller
  • Prosjektcontroller

Med fokus på effekt fra innsikt til leveranse, skaper vi dokumenterbare gevinster og resultater for våre kunder. Vi leverer konsulenttjenester innenfor økonomifaget til alle bransjer, enten du trenger hjelp til å forbedre økonomifunksjonen eller har behov for en CFO i en kortere periode. Vårt mål er å skape merverdi gjennom å kombinere nysgjerrighet og engasjement med vår solide fagkompetanse.

Med samarbeid og tverrfaglighet er vi brobygger mellom utfordringer og løsninger.  

Torstein Hauge

Torstein Hauge

Leder for CFO Advisory

+47 402 24 991

torstein.hauge@azets.com

CFO

I enhver organisasjon spiller CFO-en en avgjørende rolle i økonomistyringen. Med ansvar for håndtering av selskapets økonomiske aspekter, gir CFO-en viktig innsikt som påvirker beslutningstakingen og den økonomiske helsen til virksomheten.

Våre CFO-konsulenter tilbyr skreddersydde tjenester som er tilpasset de spesifikke behovene til organisasjonen. Med sin ekspertise hjelper de virksomheter med å ta informerte økonomiske beslutninger og oppnå økonomisk suksess. Dette inkluderer arbeid med utvikling av finansiell strategi, håndtering av økonomisk risiko, budsjett- og prognosearbeid, finansiell analyse og optimalisering av økonomiske prosesser.

Business Controller

En Business Controller sikrer virksomhetens effektivitet, lønnsomhet og etterlevelse av økonomiske mål.

Våre erfarne konsulenter innen Business Controller bistår med å effektivt overvåke og styre virksomhetens økonomiske mål. Vi utfører nøye kartlegging av forbedringsområder knyttet til økonomifunksjonen og identifiserer muligheter for prosesseffektivisering. Gjennom vårt arbeid etablerer og implementerer vi skreddersydde økonomiske rutiner. I prosjekter har vi fokus på effektive prosesser og ser alltid etter de løsningene som gir varige, dokumenterbare gevinster.

Forretningsutvikler

Forretningsutviklere har en nøkkelrolle i å fremme organisatorisk vekst og ekspansjon ved å oppdage og dra nytte av nye muligheter. 

Våre erfarne forretningsutviklingskonsulenter er spesialisert i å identifisere og realisere nye muligheter for virksomheter. Med fokus på strategisk vekst og ekspansjon, hjelper vi bedrifter med å oppdage potensielle markeder, partnerskap og inntektskilder. I leveranser utvikler vi skreddersydde strategier som gir virksomhet økt vekst og suksess.

Regnskapssjef

En virksomhets regnskapssjefer sørger for etterlevelse av bedriftens økonomiske mål og retningslinjer, og gir råd til beslutningstakere for økonomisk effektivitet og suksess.

Vi har erfarne konsulenter med variert bransjeekspertise som tilbyr spesialiserte tjenester innen økonomistyring og regnskap. Vi leverer konsulentbistand med fokus på rådgivning innen regnskap og økonomi, effektiv identifisering og håndtering av økonomiske risikoer, samt grundig etablering av interne kontrollprosedyrer for å sikre full etterlevelse og opprettholdelse av økonomisk integritet. I vårt arbeid foretar vi nøye analyser av økonomiske rapporter, og leverer verdifull innsikt som støtter beslutningstakere i å treffe informerte valg.

miljobilde_cfoa.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.