Forbedring av støttefunksjoner

Gjennom forbedring av støttefunksjoner tar vi sikte på å effektivisere de underliggende prosessene og tjenestene som støtter organisasjonen i å realisere sine overordnede mål.

Formålet med forbedringsprosesser er å strømlinjeforme og optimalisere funksjoner for å frigjøre ressurser, redusere kostnader, og øke organisasjonens produktivitet. Dette kan oppnås gjennom en rekke tiltak, som prosessoptimalisering, implementering av ny teknologisk, organisatoriske endringer og kompetanseutvikling. Ved å forbedre støttefunksjonene kan organisasjonen oppnå flere fordeler, som for eksempel raskere beslutningstaking, bedre servicekvalitet, og bedre ressursallokering.

Forbedring av støttefunksjoner er en integrert del av organisasjonsutvikling og kan spille en nøkkelrolle i å styrke virksomhetens konkurranseevne og evne til å tilpasse seg et stadig skiftende forretningsmiljø.

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Torstein Hauge

Torstein Hauge

Leder for CFO Advisory

+47 402 24 991

torstein.hauge@azets.com

Økonomisk prosessforbedring

Med økonomisk prosessforbedring kan du styrke din organisasjon gjennom å øke effektiviteten, redusere kostander og etablere en smidig drift.

Våre erfarne konsulenter samarbeider med organisasjoner for å optimalisere og effektivisere interne prosesser og arbeidsflyt innen støttefunksjoner som HR, økonomi, lønn, innkjøp, og mer. Vårt mål er å identifisere og gjennomføre forbedringer som reduserer kostnader, øker produktiviteten og legger grunnlaget for en mer strømlinjeformet drift.

Interkontroll og risikostyring

Formålet med internkontroll og risikostyring er å etablere en trygg og effektiv drift, som gir virksomheten muligheten til å realisere sine målsettinger.


Vi støtter våre kunder med å etablere og forsterke solide internkontrollsystemer og effektiv risikostyring. Vårt primære mål er å hjelpe organisasjoner med å identifisere, evaluere og håndtere potensielle risikoer som kan påvirke deres forretningsvirksomhet og målsettinger. Dette oppnås ved å identifisere, evaluere og håndtere potensielle risikoer og sørge for at interne prosesser og kontroller er på plass for å minimere risiko, oppnå overholdelse av regelverk og styrke beslutningstakingen.

Innsikt og gransking

Innsikts- og granskingsarbeid innebærer innsamling, analyse og evaluering av informasjon og data for å oppnå en grundig forståelse av spesifikke situasjoner eller problemstillinger.


Våre tjenester fokuserer på å hjelpe virksomheter med å oppnå dyp innsikt innen spesifikke områder gjennom grundige analyser og omfattende undersøkelser. Dette inkluderer en systematisk gjennomgang av innsamlet data, informasjon og dokumentasjon for å avdekke potensielle uregelmessigheter og avvik. Målet vårt er å gi våre kunder den nødvendige klarhet og innsikt for å ta informerte beslutninger og forbedre situasjonen. Gjennom grundige analyser og undersøkelser sikrer vi at våre kunder har nødvendig innsikt for å effektivt håndtere ulike utfordringer og problemstillinger.

miljobilde_cfoa.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.