Økonomi

Impelloanalysen 2023 er lansert

av Magnus M. Bergan |Frederik Drageset
26.02.2024

Impelloanalysen har vært utgitt hvert år siden 2006, og nå er analysen for 2023 klar. Rapporten har etablert seg som en viktig kilde til innsikt om teknologisektoren i Trondheimsregionen, og hvert år er det store forventninger og mye spenning rundt regionens utvikling.

Analysen omfatter åtte kommuner i Midt-Norge (Trondheimsregionen) og analyserer utviklingen i nøkkeltall, omsetning per sektor, verdiskapning og antall årsverk. Rapporten presenterer en helhetlig oversikt over eksisterende virksomheter, oppstartsselskaper, sentrale aktører og historiske oppkjøp. 

For Azets Consulting er det givende å få gjennomføre et prosjekt med så stor samfunnsmessig betydning og verdi. Det er lærerikt og morsomt arbeid, samtidig som det er inspirerende å se oppslutningen fra våre samarbeidspartnere fra prosjektets begynnelse til slutt. Dette er et prosjekt som eksisterer utelukkende fordi det er et lokalt ønske og behov for innsikten analysen tilbyr, og vi er ydmyke overfor ansvaret det medfører.

Årets lanseringsseminar

Den 18. versjonen av Impelloanalysen ble presentert i Trondheim på Radisson Blu Royal Garden Hotel den 31. januar 2024. Som alltid var det stor interesse for å delta på lanseringsseminaret, med deltakere fra både teknologiselskaper, offentlige aktører, forskningsmiljøer og universiteter/høyskoler. Agendaen for seminaret bestod av tre hovedsaker:

 • Resultater fra Impelloanalysen 2023
 • Årets vekstvinnere
 • Årets nykommer av DNB

Årets analyse er utarbeidet av Ingrid Hammer, Magnus M. Bergan og undertegnede, og det var vi som fikk gleden av å presentere årets analyse på scenen i Trondheim.

Les mer om rapporten og last den ned her

Resultater fra Impelloanalysen 2023

Nøkkeltall

Årets analyse har identifisert og kartlagt totalt 777 teknologiselskaper, herunder 657 aksjeselskaper og 120 underavdelinger. Av disse 777 selskapene er det 62 nyetableringer, hvorav 52 er aksjeselskaper og 10 er underavdelinger. Hele 14 206 mennesker var sysselsatt i disse selskapene ved utgangen av 2023, og dette viser teknologibransjens viktige posisjon i Trondheimsregionens næringsliv og samfunn.

- Årets resultater engasjerer mange, og det er ikke uten grunn. Som en av bidragsyterne til årets rapport, har jeg hatt hovedansvaret for mye av analysearbeidet, sier seniorkonsulent Magnus Myhre Bergan. Sammen har vi hatt gleden av å dykke ned i tallene, utforske trender og også komme i kontakt med flere nøkkelpersoner i Trondheims næringsliv. Teknologiselskapene har skapt arbeidsplasser og bidratt til byens utvikling og formet Trondheimsregionen til å bli Norges teknologihovedstad. Dette er noe innbyggerne er stolte av, og også grunnen til at engasjementet rundt Impelloanalysen er så stort.

magnus-myhre-bergan.jpg

- Impelloanalysen gir oss ikke bare svar – den gir også spørsmål som inspirerer til handling. Hva betyr det for eksempel når antall teknologiselskaper flater ut? Hva skjer når sysselsettingsveksten ikke følger samme bane? Og hvordan legger man til rette for en bærekraftig og innovativ fremtid? Derfor er ikke årets resultater kun tall og grafer, men også en kilde til å drive Trondheimsregionen fremover.

Teknologiselskaper

 • Veksten i antall teknologiselskaper i regionen har avtatt de siste årene etter pandemien. Dersom vi zoomer litt ut og ser ting i et tiårsperspektiv har det vært en gjennomsnittlig årlig vekst på 3% (CAGR) i antall selskaper totalt fra 2013-2023
 • Selskapene er fordelt på 9 ulike bransjer, herunder IKT, olje og gass, energi- og miljø, helse, annen industri, marin, maritim, mekanisk produksjon og teknisk konsulentvirksomhet. IKT utgjør omtrent halvparten av teknologiselskapene i regionen
 • Netto tilvekst i antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen har hatt en moderat økning på 5% siden 2019. Veksten ser ut til å ha nådd en topp i 2021 og vi ser nå avtakende tilvekst i antall teknologiselskaper. De to neste årene vil avgjøre om dette er en utviklingstrend eller kun en liten dupp
 • Sett bort fra toppen i 2019 har antall selskaper som går ut av datagrunnlaget hvert år økt
  - nærmere 60% av utflytningen skjer til Oslo, Buskerud og Østfold. Utflytterne er unge selskaper, og av 17 utflyttere var 14 selskaper mindre enn 7 år gamle
 • Antall nyetableringer har økt i 2023 sammenlignet med de siste to årene. Det er allikevel færre nyetableringer i Trondheimsregionen nå sammenlignet med toppårene 2016-2018. Det er flest nyetableringer innen IKT, og denne bransjen har økt betraktelig dette året sett opp mot tidligere år. Energi- og miljøteknologi, marin og helse har også hatt en jevn, høy andel de siste årene, mens olje og gass har hatt en nedgang i antall nyetableringer

Sysselsettingsutvikling 2023

 • Sysselsettingsveksten har vært lav sammenlignet med veksten i antall selskaper. Hele 39 prosent av de ansatte jobber i underavdelinger, selv om underavdelingene kun utgjør 15 prosent av selskapene. De fleste selskaper er små, og hele 56 prosent (436 selskap) har 3 eller færre ansatte. Kun 18 prosent av selskapene hadde over 20 registrerte ansatte
 • Sysselsettingsveksten mellom 2021-2022 er på 4,2 prosent og er bedre enn Trøndelag generelt, som har en vekst på 2,3 prosent (tall hentet fra SSB)
 • IKT og olje & gass sysselsatte flest i 2023, mens energi- og miljøteknologi og marin hadde størst vekst

Økonomisk utvikling 2022

 • Gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst for teknologiselskaper i Trondheimsregionen er 7,4% siden 2012 – årlig vekst er økt betydelig siden 2017. 8 av 9 bransjer hadde en positiv omsetningsutvikling fra 2021. Energi- og miljøteknologi, Marin og Helse har hatt høyest vekst siste fem år
 • Fra 2021 til 2022 ble samlet driftsresultat redusert med 22 prosent. Hvis man sammenligner gjennomsnittlig årlig vekst i driftsresultat i periodene 2012-2017 og 2017-2022 er veksten økt kraftig, hvor det var -11,9 prosent i 2012-2017 og 33,3 prosent i 2017-2022
 • Antall scaleups viser en netto reduksjon på 9 selskaper de siste to årene. Dette skyldes hovedsakelig kravet til omsetningsvekst

Bransjeanalyser

 • Som vanlig har vi gjort analyser av de 9 ulike bransjene med hensyn på antall selskaper og ansatte, samt omsetning, driftsresultat og -margin
 • I år har vi valgt å gjøre et dypdykk i IKT-bransjen, da dette er en betydelig kategori innenfor økosystemet for teknologiselskaper

Årets vekstvinnere

Hvert år kårer vi to vekstvinnere basert på omsetningsvekst. Første kåring går til selskapet som har hatt størst gjennomsnittlig omsetningsvekst de siste fem årene, mens andre kåring går til selskapet som har hatt størst omsetningsvekst det siste året.

- Det er mange teknologiselskaper i Trondheimsregionen som har hatt sterk omsetningsvekst, og vi synes derfor det er viktig å hedre selskapene som gjør det ekstra godt, påpeker seniorkonsulent Ingrid Hammer. Fra vinnerne trekkes det fram at det er spesielt stas å vinne en slik pris, ettersom kåringene er basert på objektive regnskapsdata. I arbeidet med kåringene intervjuet vi CEOene i begge selskapene. Det var spennende å høre om selskapenes reise, hvordan de har oppnådd en slik vekst og hva de ønsker å gjøre for å fortsette å vokse. Vi gleder oss til å følge med på dem videre og ønsker de masse lykke til. Du kan du selvfølgelig lese mer om vekstvinnerne i selve rapporten.

Bilde av Ingrid Hammer

Årets vekstvinnere ble:

Biokraft AS, med 78% gjennomsnittlig omsetningsvekst de siste fem årene (2017 – 2022).

Biokraft er en ledende nordisk produsent av biogass fra skog og oppdrettsnæringen. Deres biogass erstatter fossilt drivstoff i tunge kjøretøy og skipsfart, og reduserer CO2-utslipp med opptil 60 000 tonn årlig.

Biokrafts sterke omsetningsvekst de siste fem årene skyldes blant annet biogassfabrikken deres på Fiborgtangen i Skogn, en av verdens største, med en produksjonskapasitet på ca. 155 GWh per år, 10 ansatte og en årlig omsetning på over 100 millioner.

utdeling01.jpg

TouchNetix AS, med 620% omsetningsvekst det siste året (2021 – 2022).

TouchNetix har utviklet og selger en svært sensitiv sensorchip som gjør det mulig å bruke berøringsskjerm uten at man må berøre skjermen. Produktene deres brukes i biler fra blant annet Ferrari, Mercedes, Kia og Hyundai.

I 2021 fusjonerte MyWo og TouchNetix UK, og ble dagens TouchNetix. Denne fusjonen var hovedårsaken til den store omsetningsveksten fra 2021 til 2022.

ReStatus er kåret til årets nykommer av DNB

DNB har i mange år vært en av Impelloanalysens lokale samarbeidspartnere og sponsorer. Det er alltid mye spenning knyttet til hvem de har kåret til årets nykommer, og for 2023 var det medtech-selskapet ReStatus som stakk av med prisen:

ReStatus er et start-up som utvikler SepZero-sensoren som skal brukes til kontinuerlig overvåking av flere viktige biomarkører i svette. Ved å overvåke biomarkørene, er målet å avdekke sepsis (blodforgiftning) raskere enn før. Med denne teknologien kan en trolig redusere antall dødsfall forårsaket av sepsis.

Azets Consultings markedsanalyser

Impelloanalysen har etablert seg som en institusjon i Trondheimsregionens økosystem for teknologiselskaper, og det skal den fortsette å være. Samtidig er den en viktig strategisk satsing som gir troverdighet til Azets Consultings kompetanse og leveranser. Impelloanalysen er en av flere typer markedsanalyser vi tilbyr i vår tjenesteportefølje, og bygger på krysskompetanse fra to av våre seks avdelinger:

 • Corporate Finance
 • CFO Advisory

Azets Consulting er et av landets fremste forbedringsmiljø med over 150 eksperter dedikert til verdiutvikling og gevinstrealisering for ledende merkevarer. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din organisasjon.

tre mennesker på konferanse.jpg

 

post author

Om Magnus M. Bergan

Magnus Bergan er utdannet siviløkonom fra BI med spesialisering i finans. Han jobber som seniorkonsulent i Azets Consulting sin Corporate Finance avdeling. Magnus har erfaring fra flere M&A prosjekter, samt arbeid med verdsettelse og andre transaksjonsrelaterte tjenester.

post author

Om Frederik Drageset

Frederik Drageset er Manager og erfaren prosjektleder i Azets Consultings CFO-Advisory-avdeling. Han har en bred prosjektportefølje og har ledet analyse-prosjekter i både privat og offentlig sektor, blant annet markedsanalyser og granskningsarbeid. Frederik har også prosjekterfaring fra roller som Risk Manager, Business Controller, Financial Controller, Procurement Manager, og Product Owner.