Redaksjonelt

Byttet ut børs med konsulentjobb i Azets Consulting

av Sandra Westermark Messel
01.07.2024

Arne Magnus Ulland (31) er kjent fra finanspressen som suksessrik investor, men har valgt å arbeide i Azets Consulting heller enn å starte sitt eget fond.

Dagens Næringsliv, Finansavisen, E24 og Dine Penger har opp gjennom årene hatt artikler om den gode avkastningen Arne Magnus Ulland har oppnådd. Han kjøpte sine første aksjer som 15-åring og var selvlært, før han begynte på Norges Handelshøyskole og studerte finans.

- Oppmerksomheten tok noe av etter at jeg var i «pengepodden» til Nordnet og snakket om utbytteaksjer. Om jeg husker riktig så var det den podcasten hos Nordnet som hadde flest lyttere i 2020, forteller Arne Magnus.

Etter siviløkonomstudiet begynte han naturlig nok å jobbe som aksjeanalytiker i meglerhus, men siden 2021 har han arbeidet i Azets-konsernet og fra 2024 som rådgiver for bedrifter og ledere.

18% avkastning per år

Ulland har de siste seks årene levert en gjennomsnittlig årlig avkastning i aksjemarkedet på hele 18 prosent. Det sier han skyldes helt tydelige strategier basert på å eie aksjer i selskaper som prioriterer langsiktig verdiskaping.

Denne filosofien landet han på og finjusterte for seks år siden, da han som student i tillegg til å handle for egne midler begynte å forvalte pensjonskapitalen til foreldrene sine.

- Jeg hadde selvsagt en del prøving og feiling i tenårene. Nå kjøper og selger jeg i stor grad basert på den langsiktige investeringsfilosofien til Berkshire Hathaway og selskapets grunnleggere Warren Buffett og Charlie Munger samt andre langsiktige kvalitetsinvestorer som Franchis Rochon og vår egen oljefondssjef Nikolai Tangen.

- Det betyr blant annet å lete etter bedrifter som skaper verdier over tid, da disse også vil få økt aksjekurs over tid. Å investere etter denne filosofien er noe annet enn å gamble på kortsiktige verdisvingninger og de siste trendene, forklarer han.

- Forvalterne slår jo ikke indeks!

Arne Magnus Ulland har fått mange henvendelser om investeringer og spørsmål om hvordan han klarer så høy avkastning år etter år.

- Det naturlige ville kanskje være å jobbe som fondsforvalter? Du har jo vist i lang tid at du klarer å navigere særdeles godt i aksjemarkedet? spør vi.

- Det har jeg selvsagt vurdert. Og jeg utelukker ikke at jeg går over til forvaltning om noen år. Men stort sett ingen aktive forvaltere klarer å levere bedre enn markedet (børsindeks) over tid, og da kan ikke store avgifter fra kundene forsvares, mener jeg. Selv ønsker jeg å levere høyere verdier for kundene, og å være på samme side som kundene, akkurat som partnerskapet i Berkshire Hathaway. Det opplever jeg at jeg akkurat nå gjør best som rådgiver innen gevinstrealisering, operasjonell forbedring og management consulting, sier Arne Magnus.

 

Arne_Magnus_Lorentzen_Ulland_KRB_01336.jpg

Arne Magnus Ulland
Kreditering: Sturlason/Azets Consulting

Bygger langsiktighet hos bedrifter

Arbeidsgiveren hans Azets Consulting hjelper kundene med å skape verdier, blant annet gjennom gode strategier, gode analyser, tydelig prosjektstyring og dokumentasjon av oppnådde resultater.

Målet er å hjelpe oppdragsgiverne til å levere høyere gevinster både for kunder, eiere, ansatte og samfunnet.

- Det å hjelpe bedrifter med å tenke rasjonelt er veldig nyttig. Vi har analysemodeller som gjør forbedringsarbeidet planlagt og kontrollert. I tillegg kan vi bistå ledere med å tenke mer systematisk, sier Arne Magnus.

Et eksempel han nevner er bruk av insentiver i driften.

- Det er utrolig viktig både som konsulent og toppleder å forstå incentiver skikkelig. Charlie Munger har et kjent eksempel om logistikkselskapet FedEx som var ekstremt avhengig av at alle pakkene ble flyttet raskt til et sentralt sted hver natt, og de slet veldig med å få til denne massive koordineringen. De prøvde alle triksene i boken uten hell, men da de endret lønnssystemet fra å betale de nattarbeidende ansatte i timen til per skift i stedet så ble jobben gjort i tide, siden de ansatte var insentivert til å gjøre jobben raskest mulig for å komme hjem til barn og familie Fokuserer du på incentivene kan det gi store utslag i resultatene, sier Arne Magnus.

- Et annet interessant prinsipp er å vurdere alternativkostnaden av beslutninger: Hvis du velger A så kan du ikke samtidig velge B. Du må alltid sammenligne et hvert mulig alternativ mot et annet.

Slik tenker han også innen investering.

- Skal jeg kjøpe noe, må det som kjøpes være bedre enn det jeg allerede har. På stua i hylla har jeg rammet inn logoene til selskapene jeg eier aksjer i! Da koster det meg litt å kaste dem ut og bytte med noe annet, så dette har jeg gjort mest som en form for «gameification» for meg selv.

«Forbedring» er nøkkelord

Arne Magnus Ulland er spesielt opptatt av hvordan organisering, tankesett og systematikk kan bidra til å skape verdier.

- Som investor er jeg glad i selskaper som viser sunn vekst, altså at de har høy lønnsomhet og går med overskudd mens de vokser.

Han har også sansen for serieoppkjøpere, altså investeringsselskaper som kjøper andre bedrifter, tar porteføljeselskapene inn i et system og deretter bidrar til å bedre driften uten å rokke ved identiteten til selskapet som ble kjøpt opp. Og som så beholder selskapet i mange år, gjerne med lengre tidshorisont enn det et typisk private equity-fond har. Et annet viktig momenet er at mange av disse selskapene fokuserer på de riktige parameterne som skaper verdi over tid og de er mestre på desentralisering og det er helt nødvendig om man skal skalere over tid uten å øke byråkratiet og behovet for mer rutiner samtidig som man ivaretar eierskapet og insentivene for de ansatte. En av de beste selskapene i verden på dette er Atlas Copco som Nikolai Tangen nylig omtalte som en av verdens beste selskaper. De har eksistert siden 1873 og blir stadig større hvor innovasjon står helt sentralt. De får til dette ved å ha en desentralisert kultur hvor de kombinerer autonomi for oppnåelse av resultater samtidig som de er veldig opptatt av god måling på tvers av konsernet.

- På siviløkonomstudiet skrev jeg masteroppgaven min om denne type familieselskaper. De store svenske familieeide investeringsselskapene som Wallenberg kan planlegge mange år frem i tid når de kjøper bedrifter. Det er en fin måte å investere på, for da tar du kontroll selv heller enn å måtte forholde deg til kortsiktige trender. Dette finner jeg veldig tiltalende.

Med en slik investeringsfilosofi og -interesse, er det ikke overraskende at det er nettopp lønnsom forbedring som Arne Magnus liker best også med jobben som konsulent.

- Ja, jeg synes det er mest interessant å jobbe med hvordan en bedrift kan forbedres. Det å kunne bidra til positiv verdiutvikling er fint. Som rådgivere er vi i Azets Consulting opptatt av at vi skal levere mye høyere verdiskaping til kunden enn det vi mottar i honorar.

Trives svært godt

Konsulent har gjerne veldig varierte arbeidsuker, og i perioder må man kunne ha mange baller i luften samtidig. Det trives Arne Magnus godt med.

- Jeg synes det er fantastisk her hos Azets Consulting! Det er en god blanding av mange dyktige folk som har beina godt plantet på jorden, og det er et positivt miljø der du som ansatt kan vokse. Jeg koser meg på jobb!

Les om Arne Magnus Ulland i Dagens Næringsliv her
Arne Magnus Ulland (31) tjener rått på langsiktige aksjevinnere. Slik finner han dem | DN

imagevu3ut.png

post author

Om Sandra Westermark Messel

Sandra har lang erfaring innen prosjektledelse, endringsledelse, virksomhetsstyring, prosessoptimalisering og implementering av metoder og systemer. Hun har bakgrunn fra retail, offentlig sektor og industri. Sandra jobber i dag som partner i Azets Consulting samt sitter som Leder for marked og kommunikasjon.